Sponsringsprogrammet "Pianfa" är till för att stödja föreningslivet i kommunen

Vi har själva lång bakgrund som aktiva inom flera av kommunens föreningar, och förstår hur viktigt detta är för medlemmarna, framförallt för ungdomarna. Genom ett unikt program som vi kallar Pianfa – föreningsstöd, kan du själv påverka hur stödet fördelas, hör av dig så förklarar vi mer.